Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt dialogue

Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt dialogue

Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế

CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TOÀN HƯNG THỊNH
TOAN HUNG THINH INVESTMENT & CONSTRUCTION TRADE CO., Ltd

1fl – 105 Dinh Tien Hoang St, District 1, Ho Chi Minh City
Tel :  (84.8) 8211105 - 8 216 689 Fax:  (84.8) 8 211 105
Email: [email protected]
Email: [email protected]

 

 

HỒ SƠ KINH NGHIỆM 

1.Tổng số năm kinh nghiệm: 12 năm

 

 Loại hình công trình  Số năm kinh nghiệm
 - Công trình dân dụng 12 năm
 - Công trình công nghiệp 12 năm
 - Công trình hạ tầng kỹ thuật 12 năm
 - Công trình  giao thông  12 năm

 

2. Danh sách các hợp đồng đã thực hiện từ năm 2005 trở lại đây:

TT SỐ HỢP ĐỒNG CHỦ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
V TƯ VẤN THIẾT KẾ
29 Số:01-2415/GH-THT ngày 16/08/2014 Công ty dầu Ăn Golden  Hope Nhà bè 55.000.000 Thiết kế và  lập dự toán công trính"bồn chữa dầu,1.000 M3"
28 02-2011/THT ngày 01/08/2011 Công ty TNHH STOLT BITUM Việt Nam (SBV) 42.260.000 Tư vấn thiết kế Nhà máy SBV Long An
22 07-08/FO-GHNB ngày 5/9/2008 Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè 110.000.000 Tư vấn thiết kế Bồn chứa dầu 3.000 tấn – móng cát 
19 19/2007/THT-KG ngày 05/9/2007 Ban quản lý dự án các công trình xây dựng thành phố Sóc Trăng 51.744.000 Tư vấn thiết kế 
18 17/2007/THT-KG ngày 16/7/2007 Công ty cổ phần bánh kẹo VINABICO 60.000.000 Tư vấn thiết kế 
17 Phụ lục 186 của hợp đồng số 22-2007/THT ngày 23/11/2007 Công ty cổ phần đầu tư Phước Long 30.000.000 Tư vấn thiết kế
16 22-2007/THT ngày 23/11/2007 Công ty cổ phần đầu tư Phước Long 131.620.898 Tư vấn thiết kế
15 21-2007/THT ngày 29/10/2007 Công ty cổ phần may Hữu nghị 135.718.745 Tư vấn thiết kế
14 19-2007/THT ngày 03/9/2007 Ban quản lý dự án các công trình xây dựng thành phố Sóc Trăng 219.588.000 Tư vấn thiết kế
13 Phụ lục số 01 ngày 12/7/2007 của hợp đồng số 30-2006/THT ngày 31/7/2006 Công ty cổ phần bánh kẹo VINABICO 120.000.000 Tư vấn thiết kế
12 51-2006/THT-KG ngày 18/12/2006 Công ty TNHH Halla Việt Nam 216.515.000 Tư vấn thiết kế 
11 50-2006/THT-KG ngày 10/11/2006 Công ty cổ phần bánh kẹo VINABICO  67.995.000 Tư vấn thiết kế 
10 38-2006/THT ngày 29/11/2006 Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới 120.123.120 Tư vấn thiết kế
8 Phụ lục số 02 ngày 14/10/2006 của hợp đồng số 27-2006/THT Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến 106.700.000 Tư vấn thiết kế
7 Phụ lục số 01 ngày 14/8/2006 của hợp đồng số 27-2006/THT  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến 38.000.000 Tư vấn thiết kế
6 141-2006/Cty-IDCo/KG ngày 08/8/2006 Công ty cổ phần bánh kẹo VINABICO 146.000.000 Tư vấn thiết kế
5 27-2006/THT ngày 07/3/2006 Công ty Cổ phần Nhựa Tân Tiến 195.000.000 Tư vấn thiết kế
4 241-2006/Cty-IDCo ngày 31/7/2006 Công ty cổ phần bánh kẹo VINABICO 179.000.000 Tư vấn thiết kế 
3 551-2006/Cty-IDCo/KG ngày 18/12/2006 Công ty TNHH Halla Việt Nam 41.516 USD Tư vấn thiết kế 
1 326-2006/Cty-IDCo ngày 18/12/2006 Công ty TNHH Halla Việt Nam 60.000USD Tư vấn thiết kế
 
File đính kèm