Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt dialogue

Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt dialogue

Thẩm tra thiết kế

Thẩm tra thiết kế

CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TOÀN HƯNG THỊNH
TOAN HUNG THINH INVESTMENT & CONSTRUCTION TRADE CO., Ltd

1fl – 105 Dinh Tien Hoang St, District 1, Ho Chi Minh City
Tel :  (84.8) 8211105 - 8 216 689 Fax:  (84.8) 8 211 105
Email: [email protected]
Email: [email protected]

 

 

 Loại hình công trình  Số năm kinh nghiệm
- Công trình dân dụng 12 năm
- Công trình công nghiệp 12 năm
- Công trình hạ tầng kỹ thuật 12 năm
- Công trình  giao thông 12 năm
         
TT SỐ HỢP ĐỒNG CHỦ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
I THẨM TRA THIẾT KẾ 
43 Số:025/2015/HĐTVXD-THT ngày 10/08/2015 Công Ty Cổ Phần Vận tải Biển Sài Gòn  12.500.000  Thẩm tra thiết kế ,dự toán của dự án: xây dựng bãi chứa Container rỗng trên diện tích 6.480m2 đất tại phường linh xuân .Thủ Đức 
41 Số:1614-2014/THT ngày 30/06/2014 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam  62.348.000 Thẩm tra thiết kế và  dự toán dư án: xây dựng nhà máy dây cáp điện miền trung –Giai đoạn 2’
36 2011-2011/THT
 ngày 21/12/2011
Chi nhánh Tổng Công
 ty Thuốc Lá Việt Nam
-Công ty thương mại miền Nam
8,593,585 Thẩm tra thiết kế thi công
và dự toán Văn Phòng làm việc Công ty thương mại Miền Nam
35 1811-2011/THT
 ngày 10/12/2011
Công ty Cổ Phần Dây
cáp điện Việt Nam
30,860,000 Thẩm Tra thiết kế thi công
và dự toán nhà máy sản xuất
 dây cáp điện giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế 
33 1711-2011/THT
 ngày 13/7/2011
Công ty TNHH MTV
 Bến xe Miền Đông 
9,931,163 Thẩm tra Thiết kế  và dự
 toán thiết kế xây dựng hệ thống thu gom xà xử lý nước thải sinh hoạt  công suất q=120m3/ ngày đêm                        
31 1211-2011/THT
 ngày 09/06/2011
Tổng công ty Bến
Thành-TNHH MTV
8,500,000 Thẩm tra thiết kế và dự
 toán Trung Tâm Đào tạo Tổng Công Ty Bến Thành  
29 2510-2010/THT
ngày 24/09/2010
Công ty TNHH
 GLowtec
7,000,000 Thẩm tra Phần công nghệ
nhà máy xử lý nước thải KCN Tân Bình (giai đoạn 2)
28 14A/H ĐTV-TCT
 ngày 11/11/2010
Tổng công ty Bến
  Thành-TNHH MTV
27,140,000 Tư vấn đấu thầu ,Thẩm tra
 thiết kế và dự toán khu du lịch Bến Thành Hồ Tràm
26 Phụ lục số 04-THT
1210/THT ngày 30/08/2010
Công ty Cổ Phần Dây
 Cáp điện Việt Nam
17,356,000 Thẩm tra thiết kế và dự
toán Nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế -giai đoạn 1
24 Phụ lục số:02-THT
 1210/THT ngày 30/08/2010
Công ty Cổ Phần Dây
 Cáp điện Việt Nam
9,214,000 Thẩm tra thiết kế và dự
toán Nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế -giai đoạn 1.
23 Phụ lục số 01-THT
 ngày 30/08/2011
Công ty Cổ Phần Dây
 Cáp điện Việt Nam
17,753,000 Thẩm tra thiết kế và dự
 toán Nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế -Giai đoạn 1.
22 1210-2010/THT-KG  ngày 30/08/2010 Công ty Cổ Phần Dây
 Cáp điện Việt Nam
131,880,000 Thẩm Tra thiết kế và dự
toán (THT khoán lại cho IDCo) Nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế-Giai đoạn 1.
21 1210/2010/THT ngày 30/08/2010 Công ty Cổ Phần Dây
 Cáp điện Việt Nam
165,000,000 Thẩm tra thiết kế và dự
 Toán Nhà máy sản xuất cáp
 ngầm trung thế và hạ thế
20 25/THT-2009 ngày 12/06/2009 Công ty Cổ Phần Bến
Thành -Mũi Né 
14,400,000 Thẩm tra thiết kế và dự
 toán,Tư vấn đấu thầu khu du lịch Siva-Mũi Né  
15 1609/HĐTTTMĐT ngày 16/09/2009 Công ty cổ phần Thươn
g mại sản xuất xây dựng Hưng Thịnh 
9,848,000 Thẩm tra tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Cao Đẳng nghề Đồng An  
14 1309/THT ngày 30/08/2009 Công ty cổ Phần dây
 cáp Việt nam
26,981,000 Thẩm tra thiết kế và dự
 toán  Nhà máy dây điện Cadivi Miền trung (cô Hải lấy dấu) 
43 Số:025/2015/HĐTVXD-THT ngày 10/08/2015 Công Ty Cổ Phần Vận tải Biển Sài Gòn  12.500.000  Thẩm tra thiết kế ,dự toán của dự án: xây dựng bãi chứa Container rỗng trên diện tích 6.480m2 đất tại phường linh xuân .Thủ Đức 
42 Số:023-2015/HĐTV-THT ngày 05/08/2015 Trung tâm nghiên
cứu  Đất, Phân bón và Môi Trường  Phía Nam
5.000.000  Thẩm, tra kết quả lựa chọn nhà thầu  mua sắm hàng hóa thiết bị khoa học công nghệ  cho trung tâm nghiên cứu đất,Phân bón Môi Trường Phí Nam 
41 Số:1614-2014/THT ngày 30/06/2014 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam  62.348.000 Thẩm tra thiết kế và  dự toán dư án: xây dựng nhà máy dây cáp điện miền trung –Giai đoạn 2’
36 2011-2011/THT
 ngày 21/12/2011
Chi nhánh Tổng Công
 ty Thuốc Lá Việt Nam
-Công ty thương mại miền Nam
8,593,585 Thẩm tra thiết kế thi công
và dự toán Văn Phòng làm việc Công ty thương mại Miền Nam
35 1811-2011/THT
 ngày 10/12/2011
Công ty Cổ Phần Dây
cáp điện Việt Nam
30,860,000 Thẩm Tra thiết kế thi công
và dự toán nhà máy sản xuất
 dây cáp điện giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế (cô Hải IDCO lấy dấu)
33 1711-2011/THT
 ngày 13/7/2011
Công ty TNHH MTV
 Bến xe Miền Đông 
9,931,163 Thẩm tra Thiết kế  và dự
 toán thiết kế xây dựng hệ thống thu gom xà xử lý nước thải sinh hoạt  công suất q=120m3/ ngày đêm                        
31 1211-2011/THT
 ngày 09/06/2011
Tổng công ty Bến
Thành-TNHH MTV
8,500,000 Thẩm tra thiết kế và dự
 toán Trung Tâm Đào tạo Tổng Công Ty Bến Thành  
29 2510-2010/THT
ngày 24/09/2010
Công ty TNHH
 GLowtec
7,000,000 Thẩm tra Phần công nghệ
nhà máy xử lý nước thải KCN Tân Bình (giai đoạn 2)
28 14A/H ĐTV-TCT
 ngày 11/11/2010
Tổng công ty Bến
  Thành-TNHH MTV
27,140,000 Tư vấn đấu thầu ,Thẩm tra
 thiết kế và dự toán khu du lịch Bến Thành Hồ Tràm
26 Phụ lục số 04-THT
1210/THT ngày 30/08/2010
Công ty Cổ Phần Dây
 Cáp điện Việt Nam
17,356,000 Thẩm tra thiết kế và dự
toán Nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế -giai đoạn 1
24 Phụ lục số:02-THT
 1210/THT ngày 30/08/2010
Công ty Cổ Phần Dây
 Cáp điện Việt Nam
9,214,000 Thẩm tra thiết kế và dự
toán Nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế -giai đoạn 1.
23 Phụ lục số 01-THT
 ngày 30/08/2011
Công ty Cổ Phần Dây
 Cáp điện Việt Nam
17,753,000 Thẩm tra thiết kế và dự
 toán Nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế -Giai đoạn 1.
22 1210-2010/THT-KG  ngày 30/08/2010 Công ty Cổ Phần Dây
 Cáp điện Việt Nam
131,880,000 Thẩm Tra thiết kế và dự
toán (THT khoán lại cho IDCo) Nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế-Giai đoạn 1.
21 1210/2010/THT ngày 30/08/2010 Công ty Cổ Phần Dây
 Cáp điện Việt Nam
165,000,000 Thẩm tra thiết kế và dự
 Toán Nhà máy sản xuất cáp
 ngầm trung thế và hạ thế
20 25/THT-2009 ngày 12/06/2009 Công ty Cổ Phần Bến
Thành -Mũi Né 
14,400,000 Thẩm tra thiết kế và dự
 toán,Tư vấn đấu thầu khu du lịch Siva-Mũi Né  
17 2009/H ĐTTTM ĐT ngày 20/09/2009 Công ty TNHH Bệnh
 Viện Đa Khoa Hồng đức III
5,000,000 Thẩm tra tổng mức đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Hồng Đức III 
15 1609/HĐTTTMĐT ngày 16/09/2009 Công ty cổ phần Thươn
g mại sản xuất xây dựng Hưng Thịnh 
9,848,000 Thẩm tra tổng mức đầu tư dự án xây dựng Trường Cao Đẳng nghề Đồng An  
14 1309/THT ngày 30/08/2009 Công ty cổ Phần dây
 cáp Việt nam
26,981,000 Thẩm tra thiết kế và dự
 toán  Nhà máy dây điện Cadivi Miền trung 
                                                                                                                                   TP.HCM  ngày   tháng    năm 2017
                                                                                                                                           ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 
                                                                                                          Phạm Văn Vinh