Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt dialogue

Trang chủ - sòng bài trực tuyến việt dialogue

Tư vấn lập dự án

Tư vấn lập dự án

CÔNG TY TNHH TM XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TOÀN HƯNG THỊNH
TOAN HUNG THINH INVESTMENT & CONSTRUCTION TRADE CO., Ltd

1fl – 105 Dinh Tien Hoang St, District 1, Ho Chi Minh City
Tel :  (84.8) 8211105 - 8 216 689 Fax:  (84.8) 8 211 105
Email: [email protected]
Email: [email protected]

 

 

HỒ SƠ KINH NGHIỆM 

1.Tổng số năm kinh nghiệm: 12 năm

 

 Loại hình công trình  Số năm kinh nghiệm
 - Công trình dân dụng 12 năm
 - Công trình công nghiệp 12 năm
 - Công trình hạ tầng kỹ thuật 12 năm
 - Công trình  giao thông  12 năm

 

2. Danh sách các hợp đồng đã thực hiện từ năm 2005 trở lại đây:

TT SỐ HỢP ĐỒNG CHỦ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
III TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
21 Số:32/2016/HĐTV-THT ngày 15/11/2016 Trung Tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới  375.150.000 Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.Dự án: Xây dựng trang thiết bị cho trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới (giai đoạn 2)
20 Số;02/2016/QL-THT  ngày 12/09/2016 Trường mầm non Hoa Lan  45.000.000 Tư vấn thuyết Minh dự Án :đầu tư bán nền khu dân cư hoàng Hoa 
19 Số:31.2-2015/THT-HĐGK ngày  /  / 2015 Đại Học Khoa học Tự Nhiên  148.100.000 Tư vấn lập thuyết minh dự án:Dự án: Thành phần QG-HCM -07 Xây dựng trường Đại Học khoa học Tự Nhiên Và Trường Phổ thông Năng Khiếu 
18 Số:0211-2011/THT ngày 17/01/2011 Tổng công ty thương mại Sài Gòn-TNHH Một thành viên 45.000.000 Lập báo cáo đầu tư sửa chữa, Cải tạo Siêu Thị Hiệp Bình Phước, Thủ Đức,Tp.HCM
17 Phụ lục Hợp đồng số 01(Của hợp đồng số : 07-2012/THT) ngày 25/04/2014 Công ty cổ phần Dệt may Gia Định –Phong Phú  106.000.000 Tư Vấn lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình :Nhà máy dệt may gia định 
16 Số:0314/2014/H ĐTV-THT năm 2014 Trung Tâm Nghiên cứu và phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao 105.270.000 Tư vấn lập dự án ,mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm thuộc trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Công Nghệ Cao
15 Số:12-2013/THT ngày 09/09/2013 Tổng Công Ty Bến Thành TNHH Một Thành Viên 42.750.000 Tư vấn Lập báo Cáo kinh tế kỹ thuật ,Tư vấn quản lý công trình “Trạm quan trắc tự động chất lượng tại KCN Bình Chiểu
14 Số 06/2013/THT ngày 31/5/2013 Tổng công ty thương mại sài gòn-TNHH Một thành viên 100.000.000 Tư vấn lập báo cáo đầu tư dự án Trung tâm Thương Mại satra Võ Văn kiệt 
13 04/2013/HDKT-TV ngày 29/03/2013 Sở giáo gục và đào tạo tỉnh Bà Rịa và Vũng Tàu 31.700.000 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật”Thiết bị phòng học ngoại ngữ”
12 12a-2012/THT ngày 09/7/2012 Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV 8.800.000 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật sửa chữa, nâng cấp nhà kho công cụ của KCN Bình Chiểu
11 24/2012/HĐTVXD-TLLA ngày 9/8/2012 Công ty Thuốc lá Long An 69.190.000 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây mới bảng hiệu tại cổng chính Công ty, cải tạo nâng cao tường rào, đường vào cổng sau Công ty và sơn mới mặt ngoài nhà điều hành.
10 24-2011/THT Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV 66.000.000 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tư vấn quản lý dự án Nâng cấp Trạm xử lý nước thải KCN Bình Chiểu
9 58/2011/HĐNT-BQLĐTngày 04/11/2011  Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình 492.713.000 Lập dự án đầu tư Trạm xử lý nước thải rạch Suối Nhum
8 MIA-THT/V170/tmda ngày 03/03/2011 Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng M.I.A 100.000.000 Lập thuyết minh dự án Vũng Chua @ Qui Nhơn
7 07/2011/THT ngày 08/02/2011 Công ty Thuốc lá Long An 217.800.000 Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng Nhà kho vật tư và Kho thành phẩm
6 0211-2011/THT ngày 17/01/2011 Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV 45.000.000 Lập báo cáo đầu tư Sửa chữa, Cải tạo Siêu thị Hiệp Bình phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM
5 MIA – THT/V159/tmda  ngày 06/12/2010 Công ty TNHH Thiết kế Tư vấn xây dựng MIA 44.000.000 Lập thuyết minh dự án Khách sạn quốc tế @ Cần Thơ
4 1110/2010/THT ngày 26/5/2010 Công ty Phát triển Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 84.314.300 Lập dự án – phần bổ sung Dự án điều chỉnh mua sắm bổ sung thiết bị dụng cụ, vật tư, hóa chất và đào tạo nhân lực cho dự án đấu tư mua sắm thiết bị Phòng thí nghiệm công nghệ vi mạch bán dẫn và Phòng thí nghiệm nghiên cứu vật liệu Nano tại Khu công nghệ cao Tp.HCM
3 0609/THT ngày 16/4/2009 Công ty TNHH Glowtec Việt Nam 82.808.000 Tư vấn lập dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su Long Hòa công suất 2.000m3/ngày đêm
2 0309/THT ngày 12/3/2009 Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới  55.806.000 Lập dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới
1 12-2008/THT ngày 4/6/2008 Công ty TNHH Glowtec Việt Nam 4.900USD Lập dự án hệ thống xử lý nước thải
File đính kèm